พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เดิมเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือพระที่นั่ง อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเก็บเรือและเรือพระราชพิธี ถูกระเบิดได้รับความเสียหาย ในปี พ.ศ.2490 รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร ทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธีที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค  รวมทั้งเรืออื่นๆ ที่ใช้ในพระราชพิธี  ซึ่งล้วนแต่เป็นเรือที่มีประวัติความสำคัญมาแต่โบราณ  ซึ่งยังคงความสวยงามจากฝีมือช่างอันล้ำเลิศ และทรงคุณค่าในงานศิลปกรรม  ประการสำคัญ คือ ยังสามารถนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  และเป็นเรือพระที่นั่งในพระมหากษัตริย์ไทยที่มีแห่งเดียวในโลก

ด้วยพื้นที่จำกัด ภายในพิพิธภัณฑ์ จึงจัดแสดงเรือพระราชพิธีได้เพียง 8  ลำ จากเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราชลมารค จำนวน 52  ลำ อาทิ

 • เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
 • เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
 • เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
 • เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชชงค์  
 • เรือรูปสัตว์ 6 ลำ นำไปฝากไว้ที่ท่าวาสุกรี
 • เรือดั้งและเรือแซง จำนวน 38  ลำ เก็บรักษาไว้ที่แผนกเรือพระราชพิธี  กองเรือเล็ก  กองทัพเรือ

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธี ความสำคัญและอื่นๆ  ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมศึกษาได้ทั้งทางเรือ (ทางน้ำ) ทางบก (ทางรถยนต์)  หรือเลือกศึกษาข้อมูลนิทรรศการ  สื่อ สภาพแวดล้อมจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี จากพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum  เพียงท่านคลิกที่ภาพที่ปรากฏ หรือใช้โปรแกรมอ่านสัญลักษณ์ QR Code  ก็จะได้เห็นสื่อที่นำเสนอภาพจริง และองค์ความรู้ที่จะทำให้ท่านเข้าใจในเรือพระราชพิธีมากยิ่งขึ้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี มีจำนวน 2 อาคาร ได้แก่

 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารจัดแสดงเรือพระราชพิธี จัดแสดงโขนเรือนารายณ์ทรงสุบรรณเก่า ซึ่งเป็นต้นแบบเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ประกอบในพระราชพิธีชลมารค

บริหารจัดการโดย กรมศิลปากร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ 80/1 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0-2424-0004

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. ปิดวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์

ค่าเข้าชม

 • คนไทย20 บาท
 • ชาวต่างประเทศ100 บาท
 • บัตรรวมคนไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 350 บาท (บัตรรวม สามารถเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์)