ขอขอบคุณลูกค้า จาก บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

ขอขอบคุณกรุ๊ปลูกค้า
คณะผู้เข้าอบรม จาก “บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด” โดยเข้าพักในวันที่ 30 มี.ค. 60
ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจใช้บริการ Happyland Mansion ค่ะ