ภาพบรรยากาศการเข้าพัก ของคณะทัศนศึกษา จากโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล

ภาพบรรยากาศการเข้าพักของ คณะทัศนศึกษา คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล
โดยเข้าพักในวันที่ 5 – 7 ธ.ค. 60 และเช็คอินจำนวน 20 ห้อง Happyland Mansion ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ไว้ใจใช้บริการห้องพักจากเรา