สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงกุ่ม)

“พื้นที่สีเขียวใช้พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย”

สวนนวมินทร์ภิรมย์ ได้เปิดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนเข้าใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม. ที่มีแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 5,000 ไร่ ภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2555 ) ซึ่งขณะนี้เพิ่มได้แล้วกว่า 2,000 ไร่ ทำให้ในกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 4.13 ตารางเมตร/คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองด้วยการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน หรือพื้นที่ว่าง เพื่อสร้างความร่มรื่น และฟอกอากาศให้กับเมือง

สำหรับสวนนวมินทร์ภิรมย์จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 76 ไร่ 39.3 ตารางวา ตั้งอยู่รอบทะเลสาบคลองจั่น เขตบึงกุ่ม จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 ได้รับการอนุเคราะห์จากการเคหะแห่งชาติให้กรุงเทพมหานคร เข้าพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน ดำเนินแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2553

ขณะนี้เปิดให้ประชาชน ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่ออกกำลังกาย ประกอบด้วย ศาลาพักผ่อนเป็นซุ้มไม้เลื้อยและศาลานั่งริมน้ำ น้ำพุกลางบึงน้ำ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง สถานีออกกำลังกาย 12 สถานี ทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย สะพานข้ามบึงน้ำ ห้องสุขาสาธารณะ จุดจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นและปรับภูมิทัศน์ด้วยไม้ ดอกไม้ประดับ ที่สำคัญยังมีบึงกักเก็บน้ำโครงการแก้มลิงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการแก้มลิงอีกด้วย

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 21.00 น.

ที่อยู่ : 16 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศัพท์ : 02-375-6382

การเดินทาง

รถเมล์ที่ผ่าน : ธรรมดา สาย 27 36ก 60 71 และปรับอากาศ ปอ.60 501 514

รถยนต์ส่วนตัว :

เส้นทางที่ 1 จากแยกนวมินทร์-แฮปปี้แลนด์ ด้านหน้าแฮปปี้แลนด์ แมนชั่น เลี้ยวซ้ายเดินทางไปบนถนนนวมินทร์ ประมาณ 500 ม. เป้าหมายจะอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามสวนเป็นสำนักงานที่เดิน เขตบางกะปิ

เส้นทางที่ 2 จากตลาดบางกะปิเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนนวมินทร์ ทางเดินประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป้าหมายจะอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามสวนเป็นสำนักงานที่เดิน เขตบางกะปิ

ขอบคุณที่มาของข้อมูลและรูปภาพ

http://www.painaidii.com/review/8528//lang/th/

http://www.portandmarine.co.th/index.php/th/public-park-klongchan-lake.html

https://www.imgrumweb.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C

http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9994318/E9994318.html